ამერიკული თბილისობა. ვარსკვლავების კულუარული ცხოვრება. ნიუ იორკში "გულავი"

ამერიკული ნამცხვარი #3
ჩართვის ღილაკი
ამერიკული ნამცხვარი 4
ჩართვის ღილაკი
ამერიკული ისტორია X
ჩართვის ღილაკი
სხვების ცხოვრება
ჩართვის ღილაკი
ანას ცხოვრება
ჩართვის ღილაკი

ასევე ეძებენ