ჯიშების შედარება...იტალიური კანე კორსო VS ამერიკული პიდბულ ტერიერი

ამერიკული ნამცხვარი #3
ჩართვის ღილაკი
ამერიკული ნამცხვარი 4
ჩართვის ღილაკი
ამერიკული ისტორია X
ჩართვის ღილაკი

ასევე ეძებენ