ისწავლეთ დაძინებამდე - იაპონური (მშობლიურ ენაზე მოსაუბრე) - მუსიკით

ყურანი ქართულ ენაზე 3
ჩართვის ღილაკი
ყურანი ქართულ ენაზე 66
ჩართვის ღილაკი
ყურანი ქართულ ენაზე 85
ჩართვის ღილაკი