მარველის ერთი სცენა - ''ბოლომდე შენს გვერდით ვიქნები''